Polityka prywatności i Polityka cookies

W ramach prowadzonej działalności, którą prowadzę pod firmą Agnieszka Servaas Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2 lok. 168, NIP 8711502639, REGON 383447342, mogę przetwarzać Twoje dane osobowe. Niniejszym dokumentem chciałabym poinformować Cię o tym, jakie dane osobowe zbieram oraz w jaki sposób przetwarzam i chronię je.

Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Agnieszka Servaas prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Servaas Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2 lok. 168, NIP 8711502639, REGON 383447342.

W ramach prowadzonej działalności mogę Twoje dane osobowe, które przekazujesz za pośrednictwem strony internetowej lub w inny sposób (np. telefonicznie lub mailowo, na piśmie), m.in. takie jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, NIP).

Co robię ze gromadzonymi danymi

Twoje dane przetwarzam w celu i w zakresie jaki jest niezbędny dla zapewnienia współpracy w ramach realizowanych projektów, wzajemnych kontaktów, wykonania łączącej nas umowy, przedstawienia informacji o aktualnych działaniach podejmowanych przez mnie w ramach prowadzonej działalności, jak również w celu wywiązania się z ciążących na mnie obowiązków wskazanych przepisami prawa.

Twoje dane osobowe mogę również przetwarzać na podstawie Twojej zgody, o ile taka została udzielona, wówczas treść zgody określa zakres i cel przetwarzania danych osobowych na tej podstawie.

Czy Twoje dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, ale tylko i wyłącznie tym którym powierzę ich przetwarzanie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w ściśle określonym celu w związku ze zleceniem realizacji określonych usług takich jak: usługi z zakresu IT, obsługi księgowej, kadrowej, technicznej, marketingowej.

Okres przez jaki będę przetwarzać Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym będą realizowane łączące nas umowy lub współpraca, jak również po zakończeniu umowy/współpracy przez czas jaki wymagają tego lub umożliwiają to przepisy prawa, w tym podatkowego, rachunkowego, jak również przez okres, w którym może powstać konieczność realizacji ewentualnych roszczeń, zabezpieczenia praw itp.

W przypadku, w którym udzieliłeś zgody , przetwarzanie danych osobowych odbywa się nie dłużej niż do czasu odwołania tej zgody. W każdym przypadku podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie celu z powodu którego dane te są udostępniane.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:

Czy Twoje dane osobowe będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Czym są pliki cookies i jak ich używam

Pliki cookies to małe pliki tekstowe zawierające ciąg znaków, które można umieścić na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Jednoznacznie identyfikują jego przeglądarkę lub urządzenie. Umożliwiają odwiedzanej witrynie lub usługom sprawdzenie, czy dany komputer lub urządzenie odwiedziło wcześniej daną witrynę lub usługę. Pliki cookies mogą być następnie wykorzystane, aby lepiej zrozumieć i usprawnić sposób korzystania z witryny lub usługi przez użytkownika:

Wyłączanie plików cookies

Możesz zapobiec wstawianiu plików cookies, dostosowując ustawienia w przeglądarce. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookies wpłynie na funkcjonalność tej i wielu innych stron internetowych, które odwiedzasz. Spowoduje m.in. wyłączenie niektórych usług.

Pliki cookies osób trzecich

Ta strona korzysta z Google Analytics, Google Tag Manager oraz SmartLook, które należą do grona najbardziej rozpowszechnionych i zaufanych rozwiązań analitycznych w Internecie. Narzędzia te pomagają mi zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z witryny i jak mogę poprawić Twoje doświadczenia. Wykorzystywane przez moją stronę pliki cookies mogą śledzić czas spędzony przez Ciebie na stronie i inne odwiedzane strony, aby wyświetlać treści dopasowane do twoich zainteresowań. Więcej informacji na temat plików cookies Google Analytics, Google Tag Manager oraz SmartLook znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych tych narzędzi.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby usprawnić działanie strony. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Czytaj dalej